TIL Privat pil pil-hvit

Info om strømavtalen

Smart Innkjøpspris

Med denne strømavtalen får du ganske enkelt strømmen din til innkjøpspris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som gir lavere priser over tid.  Avtalen passer for deg som:

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst

  • Ønsker en rimelig strømavtale over tid

TrøndelagKrafts innkjøpskostnader kommer i tillegg til spotprisen. Innkjøpskostnadene vil variere og bestemmes etterskuddsvis. De utgjør normalt mellom 0,8-1,2 øre/kWh. Ved et gjennomsnittlig strømforbruk på 16 000 kWh per år blir det ca. 15 kroner per måned.



Prisinformasjon

Du får strømmen til innkjøpspris (spotpris + innkjøpskostnader). I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

  • Påslag strøm: 3.69 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 0.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

 

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra TrøndelagKraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

 

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.