TIL Privat pil pil-hvit

Info om strømavtalen

Enkel Spotpris med bindingstid

Strømavtalen Enkel Spotpris følger markedsprisen dag til dag. Samlet over tid gir dette deg lave kostnader!

 

  • Spotpris er den prisen vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nordpool. Prisen varierer fra time til time, men du får for enkelhets skyld strømregning med gjennomsnittlige månedspriser. Disse oppgis på Nordpools nettsider ved utløpet av måneden, og på din strømregning. 
  • Spotprisavtaler anbefales av uavhengige rådgivere og har vært den billigste avtaletypen de siste 13 årene


Prisinformasjon

Du får strømmen til spotpris.

  • Påslag på 8,95 øre/kWh kommer i tillegg til spotprisen.
  • Månedsbeløp: 27 kr
  • Strømavtalen har en bindingstid på 12 måneder, hvor fastbeløp på 27,- frafaller

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat. Det innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.