Tjenester

Advokattjenester

Bjerkan Stav Advokatfirma

Fast fordel

Hos Bjerkan Stav Advokatfirma får du som kunde hos TrøndelagKraft 10 % rabatt på advokatbistand.

Slik bruker du fordelen

Henvis til kundeforholdet ditt ved inngåelsen av oppdraget for å få rabatt. Rabatten kan ikke brukes hvor det allerede foreligger en rabatt i forhold til ordinær timespris.

Tilbudet gjelder

10% rabatt
på ordinær timesats

Vilkår

Henvis til kundeforholdet ditt ved inngåelsen av oppdraget for å få rabatt. Rabatten kan ikke brukes hvor det allerede foreligger en rabatt i forhold til ordinær timespris.

www.bjerkan-stav.no