TIL Bedrift pil pil-hvit

Felles pressemelding fra TrønderEnergi og Trondheim Kraft

To strømleverandører blir til én

TrønderEnergi selger strømsalgsvirksomheten sin, og selskapet TrønderEnergi Marked slås sammen med Trondheim Kraft.

- Etter en lengre tids strategiprosess har vi konkludert med at TrønderEnergis særegenheter og kompetansefortrinn i fremtiden best utnyttes i retning salg av energitjenester til storkunder, og i mindre grad til rent strømsalg i privatmarkedet. Vi har derfor besluttet å avhende strømsalgsvirksomheten vår, og vi tror timingen er god nå, sier Olav Sem Austmo, økonomi- og finansdirektør i TrønderEnergi.

Selskapet vi kjøper, TrønderEnergi Marked, slår vi sammen med Trondheim Kraft, sier Torkel Rolfseng adm. direktør i Trondheim Kraft.

- Vi ønsker å utvikle selskapet videre som en trøndersk strømleverandør. Med kjøpet av 61.000 kunder fra TrønderEnergi Marked gir dette oss et enda bedre fundament for å utvikle gode løsninger for kundene, forteller Torkel Rolfseng, i Trondheim Kraft.

Avtalen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Videreføre avtaler

Inntil videre blir det i praksis ingen endring for kundene. Strømavtalene kommer uansett til å fortsette som før og kundene skal ringe samme telefonnummer som før. TOBB-avtalen fortsetter uendret. TrønderEnergi Markeds strømkunder betjenes av kundeservice i TrønderEnergi Service. Disse kommer til å fortsette å besvare kundehenvendelse for TrønderEnergis strømkunder inntil TrøndelagKrafts kundesenter overtar besvarelsen. Det skjer etter planen i løpet av sommeren.

- For å lykkes innen strømsalg fremover blir det viktig å ha store nok kundevolum til å utvikle kostnadseffektive løsninger for kundene. Derfor er vi tilfreds med at våre kunder nå blir tatt imot av en kompetent og konkurransedyktig strømsalgsaktør som både har nasjonal forankring, gjennom Fjordkraft, og har kontorer og egne ansatte i Trondheim, sier Olav Sem Austmo i TrønderEnergi.

Sterk konkurranse
Konkurransen mellom selskapene på Sluppen og Lerkendal har vært intens, og det har ikke alltid vært enkelt for kundene å skille leverandørene fra hverandre.

- Det er fortsatt 114 ulike strømleverandører i det norske markedet og mange som ønsker å tiltrekke seg nye kunder. Det betyr at vi skal fortsette å kjempe for kundene med gode avtaler og fordeler og forsvare våre markedsandeler i Trøndelag, så konkurransen fremover kommer til å fortsette med uforminsket styrke, sier Torkel Rolfseng i TrøndelagKraft.

Rådgivere
Pareto har vært finansiell rådgiver for TrønderEnergi AS i transaksjonen og ABG Sundal Collier og PwC har vært rådgivere for Trondheim Kraft AS og Fjordkraft AS. Juridisk rådgiver for TrønderEnergi AS har vært Trondheimskontoret til Arntzen de Besche, og Advokatfirmaet Schjødt AS for Trondheim Kraft AS og Fjordkraft AS.

Kontaktpersoner

 

Historikk Trondheim Kraft

Det opprinnelig kommunalt eide Trondheim Energiverk ble i solgt til Statkraft. Selskapets navn ble endret til Trondheim Energi. Kraftproduksjonsenheten, Trondheim Energi Kraft AS, ble innlemmet i Statkrafts produksjonsorganisasjon 1. januar 2009. Strømsalg og krafthandelsenheten, Trondheim Energi Kraftsalg AS, ble fra 1. januar 2010 overtatt av Fjordkraft AS, og skiftet i august 2010 navn til Trondheim Kraft. Nettselskapet Trondheim Energi Nett AS ble sommeren 2010 oppkjøpt av TrønderEnergi AS.

 

Trønderenergi-konsernet
TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

Ståle Gjersvold er konsernsjef i TrønderEnergi.

 TrønderEnergi-konsernet eier og operer både vann- og vindkraft, eier og driver en av landets største nettvirksomheter, og har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer.

 TrønderEnergi har rundt 400 ansatte og omsetter for rundt 1,5 milliard NOK årlig.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.