North Bridge

SALGSID / REF.NR.:
 
Fastbeløp (kr/mnd)

Fastbeløp (kr/mnd)

Fastpris (øre/kWh)

Bunnpris påslag

Volum (kWh)


Premie (øre/kWh)

Pristak (øre/kWh)


Oppstartsdato:

Strømavtale:
Navn:
Navn:
Fødselsdato:
Epost:
Telefon:
Betalingstype:
Jevn strømregning:
Norsk vannkraft:
Trippelgaranti:
Prismatch utløpsdato:
Vardia Forsikring
Omfatter alle bedriftens anlegg
Ja
Den gamle adressen:

 
Dato for utflytting:
Måleravlesning på utflyttingsdato:
Målernummer:
Navn på ny innflytter:
Telefon/Mobil til ny innflytter:

 
Adresse for strømregning:

 
Dato for måleravlesning:
Målerstand på avlesningsdato:
Målernummer:
Målepunkt-ID:

Anlegg som omfattes:WEB01
Lukk