TIL Bedrift pil pil-hvit
TrøndelagKraft

Kompensasjons- ordningen

Regjeringen har lagt frem en kompensasjonsordning for privatkunder som er berørt av de høyeste strømprisene. Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 70 øre per kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 55 % av prisen over dette nivået.

Publisert: 04. januar 2022

Prisene i Trøndelag har vært lavere enn i Sør-Norge over lenger tid. Hvis du har rett på støtte trenger ikke du gjøre noe som helst – det trekkes automatisk fra på nettleien.

 

Disse får kompensasjon

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl.mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

 

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen. 

 

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke strømavtalen
Selv om du har en fastprisavtale eller en annen forutsigbar strømavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får igjen. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Alle blir kompensert utfra den gjennomsnittlige spotprisen. Dersom to husholdninger har forskjellig strømavtale, vil de likevel få akkurat like mye i kompensasjon hvis de har likt forbruk og bor i samme prisområde.

 

Slik regnes det ut hvor mye du får igjen

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor.

 

Hvis gjennomsnittlig spotpris der du bor er 120 øre/kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil du få tilbakebetalt 55% av differansen mellom 70 øre og 120 øre + mva. Dersom du bruker 1 600 kWt i løpet av en måned, ser regnestykket slik ut:
1 600 kWt * 34,38 øre/kWt (inkl. mva) = 550 kr

 

Kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

 

Beløpet blir trukket fra på nettleien

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien. Ordningen gjelder fra og med desember til og med mars. Hvis du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar i januar.

 

TrøndelagKraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer fratrekket på strømregningen som du får fra oss, men det er din netteier som sørger for at kompensasjonen blir riktig. Dersom du har spørsmål om kompensasjonsordningen, kan du kontakte din lokale netteier.

 

Hvis du ønsker mer utfyllende informasjon, finner du det på nve.no.

Relatert