TIL Bedrift pil pil-hvit
TrøndelagKraft

Nyttig å vite om strømprisene

Strømprisene har løftet seg gradvis gjennom hele 2021. En kaldere vinter enn normalt er etterfulgt av en tørrere vår og sommer enn det som er vanlig. For øyeblikket slår dette ut i strømpriser som er unormalt høye for årstiden, spesielt i Sør-Norge. Strømprisene har fortsatt å løfte seg over hele landet utover høsten og er for øyeblikket rekordhøye. I Midt- og Nord-Norge har strømprisene vært mer normale. I starten av desember løftet prisene seg til rekordnivå også her, men har i øyeblikket falt tilbake igjen.

Publisert: 07. september 2021

Denne artikkelen ble sist oppdatert 15. desember 2021

 

Det som bestemmer strømprisene er i hovedsak ressurssituasjonen knyttet til vann- og vindkraftproduksjon, mulighetene for overføring av strøm mellom landsdelene, forventninger som er til været ukene fremover og også energiprisene i det europeiske markedet.

 

Vannmagasinene påvirker strømprisen

Etter en lengre periode med mindre nedbør og vind enn normalt, er norske vannmagasin tappet mye gjennom sommeren og høsten. En regnfull oktober har gitt noe mer vann i magasinene og demper prispresset noe inn mot vinteren. Vannressursene er foreløpig ikke oppe på et normalnivå i Norge. Forventningen til strømprisene i vinter er at de kommer til å bli høyere enn vi har vært vant til fra tidligere år, og at enkeltperioder med tørt, og vindstille vær kan gi perioder med svært høye strømpriser.

 

Prisforventninger fremover

For kunder i Midt- og Nord-Norge har spotprisene på strøm i perioder kommet opp på samme nivå som i Sør-Norge, men ligger også i perioder lang lavere. Gjennomsnittlig døgnpris nådde sitt høyeste nivå noensinne den 29. november med 2,81 kr/kWh inkl mva, mens strømprisen gjennom enkelttimer nådde en topp med spotpris opp mot 5,23 kr/kWh. Bedre ressurstilgang og mindre mulighet for å transportere strøm ut av Midt- og Nord-Norge gjør at vi kan forvente spotpriser under Sør-Norge.

Strømprisene forventes å holde seg forholdsvis lave i Midt- og Nord-Norge resten av året, mens det forventes en stigning inn mot januar. På enkeltdager kan spotprisene bli svært høye. Da kan det være lurt å planlegge strømforbruket sitt.

 

Du finner dagens spotpris på trøndelagkraft.no. Har du en strømavtale med forutsigbar strømpris varsles du om prisendringer i forkant og finner din strømpris i Min Side. Med en slik avtale kjenner du prisen i forkant og unngår timevariasjoner gjennom døgnet.

 

Strømmarkedet er internasjonalt

Siden norske strømprodusenter handler strøm (både eksport og import) med utlandet, er også norske strømpriser knyttet opp mot energipriser i Europa og spesielt Tyskland. Her ligger prisene mye over de norske. Prisene presses opp av prisstigninger på CO2 og gass, men også av perioder med lite vind. 

 

1. oktober åpnet det også for handel av strøm mellom Norge og Storbritannia. Det er i dag høyere priser i Storbritannia enn i Norge. Det forventes at strømprisene fremover holder seg høyere enn tidligere år. Midt- og Nord-Norge påvirkes i mindre grad av europeiske priser enn Sør-Norge. I øyeblikket er spotprisen lavere i Midt- og Nord-Norge på grunn av milde temperaturer og mer vind enn normalt for årstiden, men ved kaldt vær kan prisene komme opp mot Sør-Norge også her. Nedbør forventes i tiden fremover å komme som snø i fjellene, og får mindre effekt på vinterprisene.

 

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har nylig lansert en kompensasjonsordning for høye strømpriser, som vil gjelde i perioden desember 2021 – mars 2022. Når gjennomsnittlig spotpris overstiger 0,875 kr/kWh (tilsvarer 0,7 kr/kWh) i ditt prisområde kompenseres du for halvparten av denne kostnaden. Dersom den gjennomsnittlige spotprisen blir 2 kr/kWh inkl mva kan du forvente en kompensasjon på ca 0,56 kr/kWh som kommer til fratrekk på fakturaen fra ditt nettselskap. TrøndelagKraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer kompensasjonen til fratrekk på strømregningen du får fra oss, men det er din netteier som sørger for at kompensasjonen blir riktig. Les mer om kompensasjonsordningen her.

 

Hva kan du gjøre for å redusere strømforbruket

Det meste av strømforbruket går til oppvarming av rom og varmtvann – så her er det også mest å spare. Senker du temperaturen inne med kun én grad, kan forbruk til oppvarming reduseres med hele 5 %.
Ca. 13% av strømforbruket går til oppvarming av varmtvann. Så i perioder med høye strømpriser, kan det lønne seg å ta kortere dusjer. Her kan du lese mer om strømforbruk.

 

Finn ut mer om faktura og strømpriser

Som kunde hos TrøndelagKraft får du én strømregning som inkluderer både nettleie og strøm. Strømmen kjøper du av oss, mens beløpet for nettleie går videre til netteier. Det er nettselskapet som fastsetter nettleien. Den inneholder et fast og et variabelt ledd, og skal i størst mulig grad reflektere kostnadene i overføringsnettet.

 

Har du spørsmål og faktura, strøm eller nettleie kan du finne ut mer på våre spørsmål og svar.  Vil du vite hva dagens strømpris er finner du det på vår oversikt over strømpriser i Trøndelag. Mer informasjon om dine strømpriser og din avtale finner du i Min Side

Relatert