TIL Bedrift pil pil-hvit
TrøndelagKraft

Nyttig å vite om strømprisene

Kompensasjonsordning for høye strømpriser utvides etter store prisforskjeller på strøm i Norge. Midt-Norge opplever nå en økning i strømpris grunnet prishopp i Sverige.

Publisert: 15. august 2022

Denne artikkelen ble sist oppdatert 9. september 2022

 

Hva påvirker strømprisen

Strømprisene bestemmes først og fremst av to ting:

 

  • Ressurssituasjonen knyttet til vann- og vindkraftproduksjon
  • Tilbud og etterspørsel av strøm, og mulighetene for overføring av strøm mellom landsdelene.

 

Forventninger og værprognoser er også med som premissgiver for strømprisen. På grunn av skiftende vær og vindforhold er det mer vanlig med prissvingninger gjennom døgnet enn tidligere.

 

Norske strømprodusenter handler strøm med utlandet, og norske strømpriser er knyttet opp mot energipriser i Europa, og spesielt Tyskland. Her er prisene mye høyere enn i Norge. Prisene presses opp av prisstigninger på CO2 og gass, men også av perioder med lite vind.  Midt- og Nord-Norge påvirkes i mindre grad av europeiske priser enn Sør-Norge, men kan påvirkes av prisene i Sverige. 

 

Prisforventninger fremover

I Midt-Norge er fyllingsgraden på vei ned, noe som har bidratt til å øke prisene i Midt-Norge på nivå med prisene i Sør-Norge.

 

Selv om lave temperaturer gjør at folk bruker mer strøm er det en annen faktor som påvirker strømprisen enda mer i dette området: Nord-Svenske kraftpriser.

 

Mens kraftflyten mellom Nord-Norge og Sør-Norge er begrenset, er flyten mellom Nord-Norge og Sverige langt bedre. Mens Sør-Norge importerer strømpriser fra Tyskland og England, smitter strømprisene fra Sverige over til Midt-Norge og Nord-Norge.

 

Sverige har hatt en døgnpris på opp mot 2,5 kr/kWh denne uken grunnet mindre vindkraftproduksjon enn normalt, og det er ingen tegn til mer vind de kommende dagene.

 

Vannressursene er foreløpig ikke oppe på et normalnivå i Norge. Forventningen til strømprisene i vinter er at de kommer til å bli høyere enn vi har vært vant til fra tidligere år, og at enkeltperioder med tørt, og vindstille vær kan gi perioder med svært høye strømpriser.

 

Hva kan du gjøre for å redusere strømforbruket?

Det meste av strømforbruket går til oppvarming av rom og varmtvann – her er det mye å spare. Senker du temperaturen inne med kun én grad, kan forbruk til oppvarming reduseres med hele 5 %.


Omtrent 13 % av strømforbruket går til oppvarming av varmtvann. I perioder med høye strømpriser, kan det lønne seg å ta kortere dusjer. 

 

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser gjelder i perioden desember 2021 – mars 2023. Fra 01. september 2022 økte støtten fra 80 til 90 prosent. Når gjennomsnittlig spotpris overstiger 87,5 øre/kWh (tilsvarer 70 øre/kWh ekskl. mva.) i ditt prisområde kompenseres du for 90 % av denne kostnaden. Som kunde i TrøndelagKraft er strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer kompensasjonen til fratrekk på strømregningen du får fra oss, men det er din netteier som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

 

Hvis gjennomsnittlig spotpris der du bor er 150 øre/kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil du få tilbakebetalt 90 % av differansen mellom 70 øre og 150 øre, altså 90 % av 80 øre. I tillegg kommer mva. Dersom du bruker 1 600 kWt i løpet av en måned, ser regnestykket slik ut:

 

1600 kWh x 80 øre/kwh x 90 % = 1152 kr. Legger du til mva. blir det 1440 kr. 

 

Les mer om kompensasjonsordningen her.

 

Om TrøndelagKrafts rolle som strømleverandør

Strømprisene endrer seg hele tiden og prisforventningene kan endres på kort varsel. Trøndelagkraft er en strømleverandør. Vi kjøper strøm fra strømprodusenter via strømbørsen og videreselger til strømkundene. Mer enn 90 % av den norske strømproduksjonen er offentlig eid gjennom kommuner, fylkeskommuner og staten. Strømmen vi kjøper fra strømbørsen transporteres til kundene gjennom det statlige og regionale strømnettet.

 

Du finner dagens spotpris på trøndelagkraft.no. Har du en strømavtale med forutsigbar strømpris varsles du om prisendringer i forkant og finner din strømpris i Min side. Med en slik avtale unngår du timevariasjoner gjennom døgnet.

 

Har du spørsmål om faktura, strøm eller nettleie kan du finne ut mer på våre spørsmål og svar

Relatert