TIL Privat pil pil-hvit

Info om kraftavtalen

Balansert

Med Balansert får bedriften din en forvaltningsavtale med prissikring. Avtalen demper svingningene for bedriften og gir mer forutsigbare strømkostnader. Med denne strømavtalen får bedriften din 50 % prissikring. Våre kraftforvaltere kjenner markedet og jobber aktivt for å oppnå gode sikringspriser for våre kunder.

Fakta om Balansert

  • Prissikring på 50 % av forbruket
  • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året
  • Lavere pris over tid
  • Ingen forskuddsbetaling
  • Ingen bindingstid 

 

Prisinformasjon

  • Månedlig fastbeløp: 79.00 kr/mnd
  • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd
  • Påslag inkl. elsertifikater: 4.74 øre/kWh
  • Månedlig resultat prissikring: 0.00 kr/mnd

 

Balansert er en strømavtale av typen indekshandel hvor forvalter foretar prissikringer over 250 handelsdager med formål om å spre innkjøpsrisikoen. Strømavtalen kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene.

Avtalt volum er det estimerte årsforbruk fra netteier ved avtaleinngåelse med mindre annet er avtalt, og oppdateres kun etter avtale. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura.