TIL Privat pil pil-hvit

Info om kraftavtalen

TrøndelagKraft Forutsigbar

Med Forutsigbar får bedriften din en forvaltningsavtale med gradvis økende prissikring. Avtalen kombinerer spotpris med prissikringer forvaltet av våre erfarne kraftforvaltere. Avtalens formål er å dempe prissvingningene og gi mer forutsigbare strømkostnader.

 

Fakta om strømavtalen 

 • Prissikring på 50 % av et avtalt volum (+/-20 %)
 • Redusert risiko ved å spre strømkjøpet utover året 
 • Sikringshorisont: 2 år 
 • Jevnere strømpriser over tid 
 • Ingen forskuddsbetaling

 

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp: 59.00 kr/mnd
 • Energi og Klimarapportering: 119.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 6.94 øre/kWh

 

Avtalen har 2 års bindingstid.

 

Slik fungerer Forutsigbar 

Forutsigbar kombinerer sikring og spot og gir bedriften en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året, uten de for høye toppene og dype dalene. 

Forutsigbar er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen indekshandel. Dette innebærer at det sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år for å minimere timingsrisiko. For inneværende år gjennomføres alle handler for å oppnå en sikret pris til levering for de kommende to årene. Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Sikringsgraden for porteføljen er 50%, med mulighet for et avvik +/- 20 % på porteføljenivå basert på forvalters markedssyn. 

 Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som TrøndelagKraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Andelen av prissikrings posisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang. 

 

Inngangsvinduer

 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10. - 15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum gjennom bulk kjøp, for så å tre inn i hovedfondet ved årsskiftet fra 01.01.xx.
 • Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06. – 30.09. vil få spot frem til 01.01.xx (årsskiftet), for så å få prissikret volum fra 01.01.xx gjennom hovedfondet.

 

Energi- og klimarapportering

Min Bedrift er vårt energirapporteringsverktøy. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
 • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
 • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.