TIL Privat pil pil-hvit

Info om kraftavtalen

Spot med tak

Spot med tak gir din bedrift en strømavtale med et pristak som sikrer deg mot høye strømpriser i tider hvor markedet stiger, samtidig som avtalen følger spotpris når prisene er lave. Pristaket gjelder for et avtalt volum og en avtalt periode. Spot med tak passer for bedrifter som ønsker å følge markedet og samtidig sikre seg mot høye strømpriser.

 

Fakta om strømavtalen

 • Pristak som gir sikkerhet mot høye priser 
 • Forsikringspremie som garanti for tak
 • Spotpris ved lave markedspriser
 • Volum som avviker fra avtale avregnes i spot
 • Ingen forskuddsbetaling
 


 

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 49.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 3.74 øre/kWh
 • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

 

Slik fungerer Spot med tak og avtalt volum

Spot med tak og avtalt volum er en strømavtale av typen ordreutførelse. TrøndelagKraft handler pristak med tilhørende premiepåslag etter ordre fra kunden. Avtalt volum settes basert på estimert årsforbruk ved oppstart dersom ikke annet er avtalt. Volum som er sikret med et pristak fordeles utover året ved bruk av en forbruksprofil hvor volumet som prissikres er høyere i vintermånedene enn sommermånedene. Slik får bedriften en skreddersydd strømavtale tilpasset bedriftens behov. 

Pristaket inntreffer når månedlig vektet spot områdepris overstiger avtalt pristak. Prissikring handles i månedsoppløsning, og ved avregning vil sikret volum per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum, vil bli avregnet mot spotpris, og vises som over- og underforbruk på faktura.

Bedriften eier prissikringsposisjonene som TrøndelagKraft AS har tatt på vegne av kunden. Ved et eventuelt opphør av avtalen før utløpsdatoen for prissikringene vil det forekomme et oppgjør for forsikringspremien for gjenværende sikret volum for bedriften. 

 

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang