TIL Privat pil pil-hvit

Info om kraftavtalen

TOBB Forutsigbar

Med Forutsigbar er normalt halve forbruket prissikret. Ved å prissikre deler av forbruket får bedriften forutsigbare strømkostnader for en andel av forbruket, og effekten av markedssvingninger reduseres. Forutsigbar er strømavtalen for deg som ønsker en grad av forutsigbarhet knyttet til bedriftens energikostnader.

 

Gjennom TOBB får dere ektrsa gode betingelser på denne avtalen.

 

Fakta om avtalen

 • Strømpris: Delvis sikringspris og delvis markedspris
 • Diskresjonær Forvaltning: Indekshandel og bulk kjøp
 • Redusert risiko ved å spre innkjøp for kommende år utover året
 • Sikringsgrad hovedfond: 50% (+/-20 %)
 • Sikringsgrad bulk fond: 50 % (+/-20 %)
 • Sikringshorisont: Inneværende år + 2 år
 • Virksomheten eier sine prissikringer og tilhørende risiko
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp: 19.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 2.54 øre/kWh
  • Pris fra 01.08.2024: 2.54 øre/kWh

Slik fungerer Forutsigbar 

Avtalen kombinerer sikring og spot og gir virksomheten en langsiktig avtale med en grad av forutsigbarhet. Denne produktstrukturen vil gi en jevnere priskurve gjennom året. Fjordkraft starter prissikring av kundens innmeldte volumbehov ved avtaleinngåelse, og i henhold til avtalt oppstart av strømleveransen.

Forutsigbar er en diskresjonær forvaltningsavtale av typen indekshandel. Dette innebærer at det sikres en prosentandel av porteføljen hver eneste handelsdag gjennom et helt år for å minimere timingsrisiko. Et handels år strekker seg fra oktober til september. Sikringene går så til levering fra 1. januar påfølgende år.

For inneværende handels år gjennomføres handler for å oppnå en sikret pris til levering i hovedfondet for de kommende to kalenderårene. 

Prissikringene handles ut ifra de prisene som markedet forventer for leveringsperioden på sikringstidspunktet.

Prissikret volum blir beregnet basert på det til enhver tids siste oppdaterte estimert årsforbruk fra netteier. Volumet prissikres etter en definert forbruksprofil, hvor det prissikres mer i vinterhalvåret enn i sommerhalvåret. Sikringsgraden for porteføljen er 50 %, med mulighet for et avvik +/- 20 % på porteføljenivå basert på forvalters markedssyn. 

Bedrifter som trer inn i avtalen i perioden 01.10.-15.06 vil få prissikret volum gjennom bulk fond fra 01.07 før kunden trer inn i hovedfondet 1.januar påfølgende år. For bulk fondet gjennomføres en eller flere handler, såkalte bulk kjøp, forut for levering.  

Verdien av bedriftens prissikringsposisjoner i leveringsperioden ved både gevinst og tap vises på faktura som månedlig sikringsresultat, som gir et fradrag eller et tillegg på faktura. 

Inngangsvinduer

Bedrifter som inngår avtalen i perioden 01.10. - 15.06. vil få spot frem til 01.07.xx. Fra 01.07.xx vil kunden få prissikret volum gjennom bulk kjøp, for så å tre inn i hovedfondet ved årsskiftet fra 01.01.xx.

Bedrifter som inngår avtalen i perioden 16.06. – 30.09. vil få spot frem til 01.01.xx (årsskiftet), for så å få prissikret volum fra 01.01.xx gjennom hovedfondet.

Oppstartsdato for strømleveransen er styrende for hvilket år strømmåleren(e) vil tre inn i henholdsvis bulk eller hovedfond. 

Oppstart av prissikring i henhold til definerte inngangsvinduer for henholdsvis bulk og hovedfondet vil tidligst starte opp ved oppstart av strømleveranse for bedriften.

Eierskap til prissikringsposisjoner og oppsigelse

Bedriften eier sin del av prissikringsposisjonene som TrøndelagKraft AS har tatt på vegne av kundene i porteføljen. Bedriften eier sine prissikringsposisjoner fra oppstart av strømleveranse. Kunde eier og bærer markedsrisikoen for sin del av prissikringsposisjonene som Fjordkraft tar.

Ved opphør av avtalen forekommer det et oppgjør for de gjenværende prissikringsposisjonene for bedriften. Bedriften må ved utgang fra avtalen gjøre opp for sine prissikringsposisjoner i tråd med strømavtalens sikringshorisont. Andelen av prissikringsposisjonene gir enten økonomisk gevinst eller økonomisk tap for bedriften avhengig av markedsverdi ved utgang. 

 

 

Min Bedrift

Min Bedrift er vår kundeportal og energirapporteringsverktøy. Dette er verktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie.

Vi tilbyr to abonnementer, Min Bedrift Basic og Min Bedrift Plus. Min Bedrift Basic er inkludert i avtalen om strømleveranse kostnadsfritt. Tilgangen til Min Bedrift forutsetter at strømleveransen er iverksatt.

Min Bedrift Basic gir dere tilgang til:

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Innsikt i bedriften sitt kundeforhold.

Min Bedrift Plus gir dere i tillegg tilgang til:

 • Forbruksrapporter.
 • Kostnadsrapporter og historikk.
 • Effektanalyser.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsfører eller andre som trenger tilgang