TIL Privat pil pil-hvit

Info om PULS Abonnement

  Åpne som pdf 21.09.2023

21.09.2023

Vilkår app

 

1 Om tjenesten
Applikasjonen «TrøndelagKraft» («Appen») er en informasjonstjeneste som kan lastes ned til mobiltelefon og/eller nettbrett og tas i bruk av personer som har inngått juridiske avtale med TrøndelagKraft AS om levering av produkter og tjenester, samt de personer som førstnevnte inviterer til å ta i bruk appen. Appen gir tilgang til informasjon om produkter og tjenester som brukeren har kjøpt eller abonnenter på.

Generelle vilkår for TrøndelagKraft  gjelder i tillegg.

2 Partene og behandling av personopplysninger
Partene i avtalen er registrert som bruker av Appen og TrøndelagKraft AS, org.nr. 880 396 072 («Konsernet»). 

Denne avtalen består av disse vilkårene samt informasjon i  Personvern for TrøndelagKraft-appen  og  Personvern for strømkunder . Vilkårene gjelder for enhver bruk av Appen og tjenestene det gis tilgang til via denne.

Bruk av Appen forutsetter at bruker aksepterer behandling av de personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenestene i Appen samt de produkter og tjenester som bruker kjøper eller abonnerer på via TrøndelagKraft.


3 Krav til utstyr
Appen er tilgjengelig for Android og iOS. For å få tilgang til oppdatert innhold i Appen og for å få tilgang til siste versjon av tjenesten må du være tilkoblet et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata. Enkelte endringer i Appen kan kreves at du logger inn i Appen på nytt.


4 Varighet og oppsigelse
Vilkårene for Appen gjelder så lenge brukeren har installert denne på sin enhet. Merk at kundeforholdet/-ene til Konsernet fortsetter å gjelde selv om Appen slettes fra enheten.


5 Sikkerhet
For å beskytte informasjonen om deg og ditt kundeforhold som er tilgjengelig via Appen, har vi iverksatt nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak. Beskyttelse av informasjon krever også at bruker iverksetter tiltak på sin side, slik som for eksempel å ha smaklås på mobiltelefon/nettbrett, ha passordbeskyttelse på trådløst nettverk for å sikre internetttilkoblet utstyr, samt å gjennomføre oppdateringer som produsenter av internetttilkoblet utstyr oppfordrer til.


6 Ansvar
Bruker er ansvarlig for de endringer bruk av Appens funksjonalitet medfører for kundeforholdet. Utfører du bestillinger eller endringer i kundeforholdet via Appen ved en feil må du straks kontakte vår kundeservice.
Dersom du kobler til ditt utstyr (elbil, panelovn, etc.) i Appen for å kunne ta i bruk styringsfunksjonaliteten, gir du TrøndelagKraft fullmakt til å kunne styre dette utstyret og til å hente inn sensordata for å optimalisere styringen.


7 TrøndelagKrafts ansvar
I de tilfeller hvor du har gitt TrøndelagKraft fullmakt til å styre utstyret du har knyttet til Appen, vil styringen utføre etter kriterier som har til hensikt å redusere ditt strømforbruk og/eller strømregning. TrøndelagKft er likevel ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade knyttet til denne styringen, herunder hvor hensikten ikke treffer. TrøndelagKraft er heller ikke ansvarlig for feil du har gjort ved innstilling av utstyret eller parametere for styring.

TrøndelagKraft tar ikke ansvar for andre feil som måtte oppstå som delvise tjenester, helt eller, herunder systemfeil, applikasjonsfeil, tilknyttingsfeil og liknende.


8 Endringer av vilkår
Konsernet vil kunne gjøre endringer i innholdet, produktene og tjenestene tilgjengelig i Appen. Dette vil også gjelde fjerning eller avvikling av deler av Appen. Når nytt innhold og nye produkter og tjenester gjøres tilgjengelig i Appen vil Konsernet gjøre endringer i disse vilkårene uten at bruker varsles direkte. Når bruker tar i bruk nytt innhold, produkter og/eller tjenester i Appen, vil dette innebære og bekreftelse av de nye vilkårene.

Endringer i Appen som gjennomføres for å overholde lovpålagte krav eller krav til sikkerhet vil kunne gjennomføres uten at bruker varsles. De til enhver tid gjeldende vilkår for appen vil være tilgjengelig via Appen og på Konsernet sine nettsider.


9 Innhold fra tredjeparter i Appen
Konsernet vil kunne tilby lenker til nettsteder drevet av tredjeparter i appen, men har ikke ansvar for innholdet på disse nettstedene. Slike lenker vil særlig tilgjengeliggjøres i forbindelse med presentasjon av kundefordeler. Hvis du følger lenker til slike nettsteder fra tredjeparter, brukes det at du går ut av appene og må forholde seg til tredjeparts vilkår for bruk av nettstedet.


10 Immaterielle rettigheter
Konsernet er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Appen, herunder materiale som er publisert i den. Alt materiale er beskyttet av opphavsrettslig og merkevarerettslig lovgivning.


11 Tvisteløsning
Disse vilkårene reguleres av norsk rett. Tvister knyttet til bruk av tjenesten bringer inn for Konsernet og forsøkes løst ved forhandlinger. Hvor tvist ikke kan løses ved forhandlinger kan bruke bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. Gjelder tvisten forhold knyttet til mobilabonnement skal saken bringes inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, mens den skal bringes inn for Elklagenemnda dersom den gjelder forhold knyttet til strømavtalen.

Verneting er Trøndelag tingrett.