TIL Privat pil pil-hvit

Info om Strømforsikring

Strømforsikring er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Du får færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Strømforsikring gir deg flere enkle fordeler:

  • 0 kroner  i strømregning hvis du blir sykemeldt i mer enn 30 dager. Vi dekker kostnadene for strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Egne vilkår for alders- og uførepensjonister.
  • 0 kroner i strømregning om du blir arbeidsledig eller permittert. Vi dekker kostnadene for strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner.
  • 0 kroner i egenandel hvis du opplever feil med det elektriske anlegget. Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000 kroner.
  • 0 kroner om du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.Vi dekker strømutgiftene i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Erstatningen beregnes fra første dagen du er innlagt på sykehus/institusjon til den dagen du skrives ut.

Mer om forsikringen:

 

 

Meld skade

Strømforsikringen kan sørge for at du får dekket strømregningen din dersom du er så uheldig at du blir sykemeldt eller arbeidsledig. Strømforsikringen kan også gjelde dersom du opplever feil på det elektriske anlegget og må betale egenandel.

Forsikringen gjelder 12 måneder tilbake i tid. Det vil si at dersom du har vært sykemeldt, arbeidsledig eller har opplevd feil på det elektriske anlegget det siste året, kan du få penger tilbake.

Logg inn med passord
Access Code: Dinskade

Skademeldingskjema (ekstern side)