TIL Bedrift pil pil-hvit

Strømforsikring

Få en tryggere hverdag med Strømforsikring. Blir du syk, arbeidsledig, permittert eller opplever elektrisk feil kan du få dekket strømregningen eller egenandelen.

 

 

En trygghet i hverdagen


Strømforsikring gir deg ekstra trygghet hvis du kommer i en situasjon hvor det kan bli vanskelig å betale strømregningen. Du får færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil.

 


 

Slik fungerer Strømforsikring 


Strømforsikring koster 2 kroner dagen. Forsikringen gjelder fra du aktiverer den, og den kan når som helst sies opp. Med denne forsikringen er du dekket om du blir sykmeldt, arbeidsledig eller permittert – eller om du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.

 

Forsikringsbevis og avtalevilkår

Informasjon før kjøp

Opplysninger om forsikringen

 

Bestill i Min side 


 

Meld skade


Strømforsikringen kan sørge for at du får dekket strømregningen din dersom du er så uheldig at du blir sykemeldt eller arbeidsledig. Strømforsikringen kan også gjelde dersom du opplever feil på det elektriske anlegget og må betale egenandel.

Forsikringen gjelder 12 måneder tilbake i tid. Det vil si at dersom du har vært sykemeldt, arbeidsledig eller har opplevd feil på det elektriske anlegget det siste året, kan du få penger tilbake.

Skademelingsskjema på Sedgewick (access code: Dinskade)