TIL Bedrift pil pil-hvit

Strømforsikring

Få en tryggere hverdag med Strømforsikring. Blir du syk, arbeidsledig, permittert eller opplever elektrisk feil kan du få dekket strømregningen eller egenandelen.

 

 

Tryggere hverdag

 

Strømforsikring gir deg ekstra trygghet hvis du kommer i en situasjon hvor det kan bli vanskelig å betale strømregningen. Du er dekket om du opplever feil på det elektriske anlegget, blir sykmeldt, arbeidsledig eller permittert, eller om du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.

 

 

 

Slik fungerer Strømforsikring

 

Strømforsikring er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Du får færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Strømgforsikring gir deg flere enkle fordeler:

Blir du sykemeldt dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Egne vilkår for alders- og uførepensjonister.

Blir du arbeidsledig dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner.

Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000 kroner.

Forsikringen dekker strømfakturaen (inkludert nettleie ved gjennomfakturering) fra TrøndelagKraft – begrenset opp til 5000 kroner per måned i inntil seks måneder. Erstatningen beregnes fra første dagen du er innlagt på sykehus/institusjon til den dagen du skrives ut.

 

 

Meld skade

 

Strømforsikringen kan sørge for at du får dekket strømregningen din dersom du er så uheldig at du blir sykemeldt eller arbeidsledig. Strømforsikringen kan også gjelde dersom du opplever feil på det elektriske anlegget og må betale egenandel.

Forsikringen gjelder 12 måneder tilbake i tid. Det vil si at dersom du har vært sykemeldt, arbeidsledig eller har opplevd feil på det elektriske anlegget det siste året, kan du få penger tilbake.

Skademelingsskjema på Sedgewick (access code: Dinskade)