TIL Privat pil pil-hvit

Samfunnsansvar — Slik bidrar vi til lokalmiljøet

I TrøndelagKraft er vi opptatt av å ha fokus på vårt samfunnsansvar ved å støtte lokalmiljøet og være en positiv bidragsyter for våre kunder, ansatte og eiere.

Hva er samfunnsansvar?

 

For oss handler det om å bidra lokalt der vi kan, men samtidig gjøre tiltak som har en effekt i et større perspektiv.  

Vi er en klimanøytral virksomhet som kjøper klimakvoter tilsvarende det volumet C02 utslipp som årlig forårsakes gjennom de ansattes fly- og bilreiser. Energiforbruket i våre kontorlokaler dekkes inn ved kjøp av opprinnelsesgarantier.

 

 

Slik tar vi vårt samfunnsansvar på alvor

 

Fornybar energi

Stadig flere av kundene våre kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Det betyr at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Les mer om fornybar energi til din bedrift.

Sponsing

Gjennom våre sponsoraktiviteter ønsker vi å bidra til å gi noe tilbake til samfunnet. TrøndelagKraft støtter både kultur og idrett, og spiller på lag med flere lag og foreninger i nærområdet. Er du med i en klubb som trenger støtte? Søk gjerne om sponsormidler her.