TIL Privat pil pil-hvit

Hva påvirker strømpriser for din bedrift?

Strømprisene for bedrifter og privatpersoner endres fra dag til dag, og påvirkes blant annet av hvor mye strøm som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der det brukes mye energi, for eksempel når temperaturene er lave.

 


Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på kraft kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike kraftpriser, avhengig av hvor i landet din bedrift er lokalisert.
Har du flere spørsmål om kraftpriser kan du gjerne ta kontakt med våre rådgivere

Hvilken strømpris bør du velge for din bedrift - forutsigbarhet eller markedspris?

Mange av våre større bedriftskunder er avhengige av forutsigbarhet for sine kraftpriser. Da kan vi bistå med fleksible forvaltningsløsninger, hvor bedriften unngår prissvingninger ved å sikre sine kraftpriser på forhånd. Les mer om forvaltning