TIL Privat pil pil-hvit

Ønsker du fakturaen på epost?

Hvis du ønsker å motta fakturaen på e-post, kan du fylle ut skjemaet under og sende inn.

Derfor må dere endre mottaksmetode

Bits, som er finansnæringens infrastrukturselskap, stenger muligheten for eFaktura til bedrift i mai, og vi må derfor be dere velge en annen måte å motta fakturaen på.

 

eFaktura er utviklet for privatpersoner, men en del bedrifter har også benyttet ordningen. Nå har Bits lansert en ny versjon av eFaktura, som gjør at bedrifter ikke lenger kan benytte denne mottaksformen. Bedrifter anbefales isteden å bruke EHF.

Dere må derfor velge en av følgende tre måter å motta faktura på; EHF, E-post eller per post. Under ser dere hva dere må gjøre for å velge de ulike metodene.

 

EHF

EHF er "eFaktura for bedrifter". For å motta EHF-faktura, må bedriften være registrert i ELMA-registeret. Vi anbefaler at du kontakter din leverandør av økonomisystem, bank eller regnskapsfører - de kan hjelpe deg med registreringen. Vi gjør automatiske søk mot ELMA-registeret før fakturautsendelse - du trenger altså ikke gi oss beskjed om at dere har registert dere.

Fordelene med EHF er mange, det gir blant annet mindre administrasjon, sikrer korrekt innlesning og skaper en grønn gevinst sammenlignet med en printet og transportert faktura.


E-post

For å motta fakturaen på e-post, vennligst fyll ut skjemaet over.


Post 

Dersom dere ikke velger et av alternativene over, vil fakturaen bli sendt i posten. Hvis dere ønsker faktura per post, trenger dere altså ikke å gjøre noe.

Merk at det normalt påløper et høyere gebyr for denne forsendelsesmåten, på grunn av porto og håndteringskostnader. Dere vil imidlertid få en rabatt frem til august, slik at prisen blir den samme som i dag.

For å registrere endringer før fakturautsendelsen i mai, trenger vi en tilbakemelding fra dere innen 5.mai.