TIL Privat pil pil-hvit

Varedeklarasjon

Ved å kjøpe kraft basert på opprinnelsesgarantier, er bedriften din sikret at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Opprinnelses-garantier er et insentiv til kraftprodusentene for å produsere og investere i fornybar produksjon. 

 

Kraft kan som kjent produseres fra ulike energikilder, som for eksempel kull, olje, gass, kjerne-, vind- og vannkraft. I Norge er vannkraft en svært vanlig produksjonsform, men i det internasjonale kraftmarkedet er bildet annerledes. Derfor kan opprinnelsesgarantier være et virkemiddel for å øke den fornybare produksjonen.

 

Opprinnelsesgarantier handler ikke om hvilken energi bedriften din får levert, men hva dere betaler for. Med en slik garanti er bedriften din sikret at innbetalingene går til de produsentene som leverer fornybar energi.

 

Varedeklarasjon 2022


Varedeklarasjon

 

Bildet viser varedeklarasjon for kunder som ikke kjøper kraft det er innløst opprinnelsesgarantier for, og fysisk produksjon i 2022. Varedeklarasjonen er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel med opprinnelsesgarantier. Gjelder kun for kraftkjøp hvor det ikke er innløst opprinnelsesgarantier. Kraftproduksjonen i Norge 2022 viser den fysiske produksjonssammensetningen.

 

Her finner du akseptbrev og revisorbekreftelse for Fjordkraft-konsernet, som TrøndelagKraft er en del av:

 

Akseptbrev for opprinnelsesgaranti

Revisorbekreftelse