TIL Bedrift pil pil-hvit
Sponsor

Fra kompislag til innebandyklubb

Innebandyklubben Tiller Tinkerbells IBK jobber for å gi et sportslig tilbud for barn og voksne

Publisert: 21. mars 2017

– Vi er en ung klubb som ble stiftet i 2010 av en kompisgjeng, og i de første årene besto klubben kun av et herrelag. Etter hvert har vi startet jobben med å etablere et aldersbestemt tilbud, forteller Marius Rønneberg Aurstad.


De har sitt område i de tre skolekretsene på Tiller; Rosten-Tonstad-Hårstad, og har etter hvert fått tilbud for aldersgruppene 2004-2010.


– Vår største utfordring er tilgang på personer som kan være med å drive de aldersbestemte lagene. Derfor bygger vi opp tilbudet med et årskull om gangen, slik at 1.trinn på "våre" skoler alltid har et tilbud.

 
Som en ung og liten klubb, har så godt som all aktivitet så langt vært finansiert gjennom en treningsavgift. Gjennom sponsorordningen til TrøndelagKraft fikk klubben et bidrag på 20 000 kroner.


– Vi tilstreber å holde treningsavgiften så lav som mulig, derfor kom bidraget som et kjærkommet tilskudd. En sum på 20 000 utgjør mye i en liten økonomi, og har gjort at vi i vinter kunne gå til innkjøp av nye drakter til alle aldersbestemte lag. Nå har derfor alle for første gang kunnet stille i like drakter. I tillegg har vi jobbet målrettet med å få på plass samarbeidsavtaler med firma i nærområdet, for å sikre en drift med lav treningsavgift og uavhengig av enkeltstående bidrag.

Relatert