TIL Bedrift pil pil-hvit

Hva inngår i din strømregning

Din strømregning består av strøm, nettleie og statlige avgifter, men hva er det egentlig du betaler for? Her forteller vi deg hva som inngår i punktene på strømfakturaen og hvordan du kan unngå altfor høye strømregninger. 

Hva består strømregningen av?

Selv om du betaler fakturaen til din strømleverandør, betyr ikke dette at alle kostnadene går til dem. Strømregningen består nemlig av tre deler: strømkostnader til strømleverandøren, nettleie til netteierne, og statlige avgifter.

1. Strøm
Strømkostnadene består av en kostnad for strømmen du bruker samt påslag og eventuelle månedlige faste gebyr fra strømleverandøren din. Påslaget dekker administrasjonsutgifter, elsertifikater og fortjeneste, og er et tillegg inkludert i de fleste strømavtaler.

2. Nettleie
Nettleie er den kostnaden du betaler for at strømmen fraktes til deg. Dette er noe alle strømkunder må betale, og kostnaden går til netteierne. Hvilken strømleverandør du har spiller ikke inn på denne kostnaden.

3. Statlige avgifter
Statlige avgifter betales både til strømselskap og netteier. Disse er inkludert i påslag og nettleie, og dekker blant annet elsertifikat og enovaavgift. I tillegg til dette kommer også merverdiavgift.

Tidligere fikk man én regning fra strømleverandøren og én fra netteieren, men nå er strøm og nettleie samlet på samme strømfaktura. Slik blir det enklere for deg å holde oversikt.


Hva er strømforbruket ditt?

På strømregningen vil du også kunne se ditt strømforbruk. Dette er oppgitt i kWh i en gitt tidsperiode etterfulgt av hvor mye dette har kostet for den oppgitte måneden.

Dagens strømpris er en annen enn strømprisen i går, fordi prisene justeres hver time. Det er den nordiske kraftbørsen Nord Pool som bestemmer denne prisen, og dette gjøres basert på tilbud og etterspørsel. Strømmen blir dyrere når det er stor etterspørsel, og rimeligere i perioder der det ikke brukes så mye. Totalkostnaden på strømregningen din vil derfor være ulik hver måned.

Ved å være klar over ditt eget strømforbruk, kan du også se muligheter for å spare på strømregningen. Bruker du mye strøm når alle andre også gjør det, som for eksempel på morgenen før jobb, vil strømfakturaen din bli dyrere.

 

Hvordan forhindre høy strømregning?

De fleste av oss ønsker å unngå en for høy strømregning. På vinteren er det naturlig at en gjennomsnittlig strømregning er høyere enn på sommeren, men det finnes likevel noen grep du kan gjøre for å ikke få en altfor dyr strømregning.

Først og fremst bør du ta en titt på strømavtalen din, og se på hva du betaler i påslag og faste kostnader. Hvor mye du betaler i påslag avhenger av hvor mange kWh du har brukt, men varierer også med hvilken strømleverandør og hvilken strømavtale du har. Med andre ord er det nettopp påslaget som avgjør om du får dyr eller billig strøm. Ofte vil en avtale om spotpris gir deg billigere strøm over tid, mens en forutsigbar avtale med pristak som TOBB Garanti, kan gi deg billigere strøm i perioder med høye strømpriser, for eksempel om vinteren.


Deretter er du nødt til å se på ditt eget strømforbruk. Kan du gjøre noe for å spare strøm, for eksempel gå til innkjøp av en varmepumpe eller skru ned temperaturen i huset med et par grader? Ønsker du flere tips til hvordan spare penger på strøm, kan du ta en titt på våre strømsparetips.

 

Din strømregning hos TrøndelagKraft

Som kunde hos TrøndelagKraft betaler du alltid for strømmen din etterskuddsvis. Det betyr helt enkelt at du får en strømregning hver måned, men du bruker strømmen før du betaler for den.

 

Det finnes flere måte å både motta og betale strømregningen på.


Vi anbefaler en kombinasjon av AvtaleGiro og eFaktura. Da blir regningen betalt automatisk, samtidig som du får faktura i nettbanken og slipper fakturagebyr.

 

Trenger du å finne en strømregning, utsette strømregning eller endre betalingsmåte? Alt dette kan du gjøre selv på Min Side når det passer deg. Der kan du også melde flytting eller følge med på ditt strømforbruk, om du ønsker det.

 

 

Har du spørsmål om strømregningen din?
Se spørsmål og svar