TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som pdf 29.04.2022

Vilkår Smart lading

29.04.2022

Vilkår Smart lading

Smart lading er en tjeneste i TrøndelagKraft-appen, levert av TrøndelagKraft via Enode AS, som har til hensikt å redusere kundens strømkostnader knyttet til elbillading hjemme ved å flytte lading til timer med lav strømpris. Tjenesten er tilgjengelig for alle private strømkunder i TrøndelagKraft. Bruk av tjenesten forutsetter at kunden har koblet til en bil eller ladeboks som har støtte for smartlading i TrøndelagKraft-appen.

Bruk av smartladingstjenesten i TrøndelagKraft -appen er beskrevet nærmere på www.trondelagkraft.no/strom/blogg/styr-elbil-ladingen-i-trondelagkraft-appen.

Oppnådd besparelse i forbindelse med smart lading vises i appen. Strømkunder med spotpris-avtale oppnår besparelse ved at kundens timeveide snittpris for denne måneden blir redusert. Strømkunder med strømavtaler hvor prisen er fastsatt på forhånd, f.eks fastpris eller forutsigbarpris, oppnår besparelse gjennom at de får et fratrekk for smart lading på strømfakturaen.

Oppnådd besparelse ved smart lading beregnes basert på kalkulert strømforbruk, og ikke målt strømforbruk. Mindre avvik kan forekomme grunnet individuelle forhold hos kunde (eksempelvis forskjeller i overføringstap fra ladeboks, bilens ombordlader til bilens batteri, eller lignende).

Tjenesten er i dag kostnadsfri for kunde. TrøndelagKraft forbeholder seg likevel retten til å ta betalt for denne tjenesten i fremtiden.

Forutsetninger:

  • Utførelse av smart lading forutsetter at bilen har minst 20% strøm på hovedbatteriet, at den er innenfor en radius på 200 m fra kundens anleggsadresse at bilen må lade i mer enn 1 time og at smartladingstjenesten får kontakt med bilen for å sende instruksjoner om lading. Kun vellykkede smartladeøkter vil telle med i oppnådd besparelse.
  • TrøndelagKraft kan ikke holdes ansvarlig for eventuell nedetid i applikasjoner, API’er, grensesnitt, internettforbindelse, feil i bilers eller ladeboksers software/firmware, eller lignende, som fører til reduserte besparelser for kunden.  
  • Fratrekk på strømfakturaen for smartlading gis kun dersom bilen(e) som smartlades er koblet til kundens egen strømmåler der TrøndelagKraft er strømleverandør. Lading i ladesystemer som er koblet til en fellesmåler gir ikke grunnlag for fratrekk for smartlading.
  • TrøndelagKraft forbeholder seg retten til å kunne kreve tilbake fratrukkede beløp som er gitt på feilaktig grunnlag i henhold til disse vilkårene.
  • TrøndelagKraft kan ikke holdes ansvarlig for tap kunden lider som følge av feil knyttet til bruk av denne tjenesten.