TIL Bedrift pil pil-hvit

Nyttig å vite om strømprisene

                                                                                                          Sist oppdatert 11.12.2022

 

Våre strømpriser avhenger av mange faktorer. I Norge er den viktigste faktoren vann- og vindkraftproduksjon. I tillegg vil prisen avhenge av ressurssituasjonen i land som vi har utveksling av strøm med.  

 

 

I Norge er det betydelig forskjell på strømforbruk mellom sommer og vinter. Om vinteren er det et større behov for oppvarming noe som normalt gir høyere etterspørsel og økte strømpriser.

 

I tillegg er Norge knyttet til resten av Europa slik at våre energipriser følger utviklingen i det Europeiske markedet. Den Russiske gasseksporten er betydelig redusert noe som medfører økt etterspørsel etter energi i Europa.

 

Den kommende tiden vil strømprisene være preget av lav vindkraftproduksjon. Det er også ventet temperaturer under normalt foreløpig i desember. Markedet forventer at strømprisene vil være høye i tiden fremover.

 

Forventninger til Midt-Norge og Nord-Norge

Prisene i Midt- og Nord-Norge har steget i takt med lavere temperaturer og høyere forbruk. Det er også veldig lav vindkraftproduksjon i Midt- og Nord-Norge som gjør at man i en periode importerer strøm fra Sør-Norge til betydelig høyere priser.

 

I perioder med mer vindkraftproduksjon vil dette kunne legge en betydelig demper på strømprisene. Selv om spotprisene har kommet veldig opp i Midt- og Nord-Norge den siste tiden venter markedet at prisene i disse områder vil være lavere enn Sør-Norge gjennom vinteren.

 

Forventninger til Sør-Norge

Prisene i Sør-Norge ventes på høye nivåer gjennom vinteren. Sør-Norge har bedre utveksling av strøm mot andre land noe som gir medfører høyere priser enn resten av Norge.

 

Prisnivået på kontinentet er fortsatt høyt på grunn av høye gasspriser og mindre tilgjengelig kjernekraft i Frankrike, og markedet forventer at prisene i Sør-Norge vil holde tilsvarende høyt nivå.

 

 

Prisforventninger i Europa

De europeiske energimarkedene er sterkt preget av at Russland har redusert gasseksporten til Europa før og under invasjon av Ukraina. Usikkerheten i energimarkedene presser prisene for olje, gass og kull. Dette påvirker strømprisene i Sør-Norge, som er koblet til Europa gjennom flere utenlandskabler. Til tross for midlertidig prisnedgang ventes prisene i Sør-Norge å ligge på høye nivåer fremover.  

 

Utvidet varslingsfrist for kunder med variabel-avtaler


For våre kunder med variabel-avtaler er fristen for varsling av ny pris utvidet fra 14 til 30 dager. Det betyr at for deg som kunde varsler vi nå 30 dager før ny pris trer i kraft. Dermed får kunder med variabel-strømavtale en utvidet periode med forhåndsbestemt strømpris.