TIL Bedrift pil pil-hvit

Målernummer

Målernummer og målepunkt-ID forbindes begge med elektriske anlegg, men det kan være lett å forveksle de to. Her forteller vi deg hva som er hva, samt hvor du kan finne de to numrene.

 

 

Hvordan finner jeg målernummeret?

Du finner målernummer på strømmåleren du har i sikringsskapet, vanligvis i nærheten av strekkoden eller QR-koden på måleren. Du kan også finne dette nummeret på strømregningen din eller i kjøpekontrakten (eventuelt leiekontrakten) for din bolig.

 

Hva er målernummer?

Målernummeret er serienummeret som står på strømmåleren din. Antall siffer som brukes i nummeret kan variere fra måler til måler, men felles er at de alle kun inneholder siffer – ikke bokstaver eller tegn.

 

Målernummeret blir brukt av strømleverandøren din for å verifisere at strøm blir levert til rett person på rett adresse. Målernummeret er ikke unikt, men i kombinasjon med adresse kan leverandør være sikker på at strøm blir levert til riktig bolig.

 

Hva er målepunkt-ID? 

I motsetning til målernummeret, er målepunkt-ID et unikt nummer som finnes på alle elektriske anlegg. I praksis betyr det at nummeret er det som identifiserer anlegget, og hvis du har flere elektriske anlegg, for eksempel i hjemmet og på hytta, så vil disse to ha ulike målepunkt-ID.

 

Nummeret består av 18 siffer, hvor de første 10 alltid er 7070575000, og er dermed like på alle målere, mens de siste 8 tallene er unike for din måler.

Målepunkt-ID finner du på strømregningen, eller ved å ta kontakt med din nettleverandør.