TIL Bedrift pil pil-hvit

Målernummer

Målernummer og målepunkt ID forbindes begge med elektriske anlegg, men det kan være lett å forveksle de to. Her forteller vi deg hva som er hva, samt hvor du kan finne de to numrene.

 

 

Hvordan finner jeg målernummeret?

Du finner målernummer på strømmåleren du har i sikringsskapet, vanligvis i nærheten av strekkoden eller QR-koden på måleren. Du kan også finne dette nummeret på strømregningen din eller i kjøpekontrakten (eventuelt leiekontrakten) for din bolig.

 

Hva er målernummer?

Målernummeret er serienummeret som står på strømmåleren din. Antall siffer som brukes i nummeret kan variere fra måler til måler, men felles er at de alle kun inneholder siffer – ikke bokstaver eller tegn.

 

Målernummeret blir brukt av strømleverandøren din for å verifisere at strøm blir levert til rett person på rett adresse. Målernummeret er ikke unikt, men i kombinasjon med adresse kan leverandør være sikker på at strøm blir levert til riktig bolig.

 

Hva er målepunkt ID? 

I motsetning til målernummeret, er målepunkt ID et unikt nummer som finnes på alle elektriske anlegg. I praksis betyr det at nummeret er det som identifiserer anlegget, og hvis du har flere elektriske anlegg, for eksempel i hjemmet og på hytta, så vil disse to ha ulike målepunkt ID.

 

Nummeret består av 18 siffer, hvor de første 10 alltid er 7070575000, og er dermed like på alle målere, mens de siste 8 tallene er unike for din måler.

Målepunkt ID finner du på strømregningen, eller ved å ta kontakt med din nettleverandør.